Berriak  [ Inprimatu Inprimatu ]
PFEZren Erregelamendua lan etekinen konturako ordainketei eta jarduera ekonomikoetako ordainketa zatikatuei dagokienez aldaketa [...]
2007ko P.F.E.Z.aren autolikidazioak aurkezteko modalitate, eredu eta erak onespena [...]
Bizitza eta balio ezintasuneko banakako aseguru kontratuak PFEZan aplikatu daitekeen zerga konpentsazioaren mekanismoa onarpenari buruzkoa [...]
Gipuzkoako Zerga araudia Ekonomia Itunean egon diren aldaketetara egokitzeari buruzkoa. [...]
Abenduaren 28ko 1.359/2007 FORU AGINDUA, 2008ko urtarrilatik aurrera aplikagarriak izan daitezkeen zenbait zeinu, indize edo moduloak zehazten dituena [...]
1996ko uztailaren 4ko 7/1996 Foru Araua, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa, aldatzekoa [...]
Abenduaren 18ko 137/2007 Foru Dekretua onespena. Dekretuaren bidez, P.F.E.ren gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen da, eta Zerga Administrazioari informazioa emateko betebeharra [...]
Gizarte Segurantza gaian neurriak erregulatzen dituen Lege onespena [...]
Enpresa txiki eta ertainen Kontabilitate-plan orokorraren onespena eta mikroenpresen kontulari irizpide ezpezifikoak [...]
Kontabilitate-plan orokorraren onespena [...]
Langile Autonomoen Estatuto berriaren lege onespena [...]
Orrialdea: 1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10
S04 Basic  S04 Basic
2006 © Copyright AFER Asesoramiento Empresarial S.L. Eskubide guztiak babestuak.  - Legezko Oharra