Berriak  [ Inprimatu Inprimatu ]
Sozietateen gaineko zergari buruzko uztailaren 4ko 7/1996 Foru Araua aldatzekoa [...]
Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua amortizazioen, enplegu sorrerako kenkariaren eta kontabilitate plan berriak lehen aldiz aplika­tzeko doiketen zerga erregimenaren alorrean alda­pena [...]
Per­tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua aldatu eta zerga horren ondare irabazi eta galerak kalkula­tzeko 2009an aplikatuko diren egunera­tze koefizienteak onespena [...]
2009ko urtarrilaren 1etik aurrera, zeinu, indize edo moduluak finkatzen dituen Foru Agindua [...]
Balioen egiaztapenerako aurreikusita dagoen prozedura garatzen duen Dekretua [...]
Zergapeko jakin ­batzuk zerga aitorpenak eta autolikidazioak sinadura elektroniko balioztatua erabiliz telematikoki igor­tzera behartu eta horren prozedura finka­tzen duen araua [...]
Gipuzkoan Gizarte Ekintzatzaile bat sustatzeko egitarauaren dirulaguntzak emateko oinarriak onartzea [...]
Errepideen garraiolari autonomoek lan jarduera usteko dirulaguntza emateko oinarri erreguladoreen onespena [...]
Jarduera ekonomikoa sustatzeko neurri fiskaleen onespena,sozietateen gaineko zerga kontabilitate erreformara egokitu eta zerga neurriei buruzkoa [...]
PFEZren Erregelamendua lan etekinen konturako ordainketei eta jarduera ekonomikoetako ordainketa zatikatuei dagokienez aldaketa [...]
2007ko P.F.E.Z.aren autolikidazioak aurkezteko modalitate, eredu eta erak onespena [...]
Bizitza eta balio ezintasuneko banakako aseguru kontratuak PFEZan aplikatu daitekeen zerga konpentsazioaren mekanismoa onarpenari buruzkoa [...]
Orrialdea: 1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10
S04 Basic  S04 Basic
2006 © Copyright AFER Asesoramiento Empresarial S.L. Eskubide guztiak babestuak.  - Legezko Oharra