Berriak  [ Inprimatu Inprimatu ]
P.F.E.Z. Erre­gelamendua eta Sozietateen gaineko Zergaren Erre­gelamenduaren aldaketa eta Errenta Zergaren ondare ira­bazi eta galerak kalkula­tzeko 2010ean aplikatuko diren egunera­tze koefizienteen onespena [...]
2009ko abenduaren 24, 26 eta 31 eta 2010eko urtarrilaren 2 jaieguntzat jotzen dituen dekretua [...]
Interes orokorreko xedeen esparruan lehentasunezko mezenasgo jarduerak 2009 urterako ezartzen dituen dekretua [...]
64/2008 Foru Dekretua, zentsu betebeharrak eta identificazio fiskaleko zenbakiari dagozkionak garatzen dituen aldaketa [...]
Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen duen 45/1997 Foru Dekretuaren aldaketa [...]
OHZ eta JEZaren kudeaketaren zenbait alderdi garatzen dituen Dekretua [...]
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua eta Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua aldaketa [...]
2006ko irailaren 26ko 42/06 Foru Dekretuaz onartutako zerga urraketa eta zigorren Erregelamendua aldatzen duena. [...]
Zenbait zerga prozedura ebazteko epeak finkatu eta horiek ez ebazteak dakartzan ondorioak ezartzen dituen Foru Dekretoa [...]
10/2006, 2/1999 eta 2/2005 Foru Arauak aldaketa [...]
Orrialdea: 1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10
S04 Basic  S04 Basic
2006 © Copyright AFER Asesoramiento Empresarial S.L. Eskubide guztiak babestuak.  - Legezko Oharra