Berriak  [ Inprimatu Inprimatu ]
Uztailaren 4ko 4/2012 Foru Araua [...]
Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital [...]
Ekainaren 12ko 3/2012 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen martxoaren 8ko 2/2005 Foru Araua aldatzeari buruzkoa [...]
2011ko abenduaren 27ko 83/11 FORU DEKRETUA, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan lan etekinei aplikatuko zaizkien atxikipen portzentajeen taula eta ondare irabazi eta galerak kalkulatzeko 2012an aplikatuko diren eguneratze koefizienteak onartzen di [...]
2011ko abenduaren 27ko 82/11 FORU DEKRETUA, Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpenari buruzko 94/1996 Foru Dekretua, Informatzeko obligazioei buruzko 117/1999 Foru Dekretua eta Zentsu obligazioak eta IFZri dagozkionak arautzen dituen 6 [...]
1105/2011 Foru Agindua, abenduaren 23koa, 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektiboko metodoan aplikatuko diren zeinu, indize edo moduluak finkatzen dituena. [...]
Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga Ekitatea Lortzeko Bidean Aldadatu eta beste Zerga Neurri batzuk onartzen dituen Abenduaren 26KO 5/2011 Foru Araua [...]
Abenduaren 26KO 6/2011 Foru Araua Ondaren Gaineko Zerga Berrezartzen duena [...]
2/2011 FORU DEKRETU-ARAUA, irailaren 20koa, Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergan, Balio Erantsiaren gaineko Zergan eta zerga berezietan aldaketak sartzea onartzen duena [...]
Orrialdea: 1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10
S04 Basic  S04 Basic
2006 © Copyright AFER Asesoramiento Empresarial S.L. Eskubide guztiak babestuak.  - Legezko Oharra