Berriak  [ Inprimatu Inprimatu ]
223/2013 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektiboko metodoan aplikatuko diren zeinu, indize edo moduluak finkatzen dituena [...]
2013ko otsailaren 26ko 8/2013 FORU DEKRETUA, fakturatzeko obligazioak arautzen dituen Erregelamentua onartzen duena [...]
2013ko otsailaren 26ko 7/2013 FORU DEKRETUA, aldatzen duena Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua, jarduera ekonomikoen etekinen zenbatespenari buruzko alderdi jakin batzuei dagokienez [...]
1/2013 FORU DEKRETU ARAUA, otsailaren 5ekoa, balantzeak eguneratzeari buruzkoa [...]
Urtarrilaren 15eko 16/2013 Foru Agindua. Jarraibidea, bazkide kooperatibistek ekarpenen itzulketa gisa jasotako diru kopuruei dagokienez zerga prozeduretan aplikatu beharreko irizpideei buruzkoa [...]
2012ko abenduaren 18ko 10/2012 FORU ARAUA, ABERASTASUNAREN ETA FORTUNA HANDIEN GAINEKO ZERGArena [...]
1.019/2012 FORU AGINDUA, azaroaren 15ekoa, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren 840 eredu berria onar­tzen duena [...]
Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. [...]
Uztailaren 4ko 4/2012 Foru Araua [...]
Orrialdea: 1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10
S04 Basic  S04 Basic
2006 © Copyright AFER Asesoramiento Empresarial S.L. Eskubide guztiak babestuak.  - Legezko Oharra