Berriak  [ Inprimatu Inprimatu ]
Eraikuntza sektorean birkontratazioaren lege arautzailea [...]
Fakturazio telematikoa eta fakturak elektronikoki mantentzeari buruz hainbat xedapen garatzen dituena. [...]
Kooperatiben konztituzio eta tranzformazioari laguntzak [...]
Ekintzailetza sustatzeko laguntzen (TXEKIN) egitarauaren 2007ko ekitaldiari dagokion deialdia. [...]
2007ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikagarriak diren zeinu, indize eta moduloak ezartzen dituena (estimazio objetiboko PFEZ). [...]
Gasoila erosteagatik nekazariak eta abeltzainak hidrokarburoen zergaren kuoten itzulketa berezirako prozedurak ezartzen dituena. [...]
Sozietate Profesionaleen lege onespena. Indarrean 2007ko ekainaren 16an sarrera. [...]
Ibilgailu automobilen parkea modernizatzeko PREVER programarekin zerikusia duen zerga alorreko zenbait neurri onartzeari buruzkoa. [...]
GLHko zerga araudia lurralde erkidean onartutako 10/2006 EDLak eta 36/2006 eta 42/2006 Legeek jasotako hainbat xedapenetara egokitzekoa. [...]
Pertsona Fisikoen Errentaren, Sozietateen eta Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergen Erregelamenduak aldatzen dituena. [...]
Orrialdea: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]
S04 Basic  S04 Basic
2006 © Copyright AFER Asesoramiento Empresarial S.L. Eskubide guztiak babestuak.  - Legezko Oharra