Berriak  [ Inprimatu Inprimatu ]
2/2017 Foru Dekretu-Araua, martxoaren 28koa, hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga aldatzen duena [...]
2016ko errenta eta aberastasuna aitortzeko kanpaina [...]
2017ko Aurrekontu Berriak [...]
9/2009 Legea, urriaren 6koa, aitatasun iraupena luzatzeko jaiotza, adopzio edo harrera kasuetan [...]
Abenduaren 30eko 746/2016 errebalorizazio eta pentsio Pentsiodunen eta pentsio handitzen Gizarte Segurantza eta beste prestazio publikoen sistema osagarriak ekitaldirako 2017 Errege Dekretua [...]
742/2016 Errege Dekretua, abenduarean 30koa, 2017ko gutxieneko soldata ezarri [...]
2016ko abenduaren 20ko 28/2016 FORU DEKRETUA, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren erregelamenduak aldatzen dituena, eta ondare elementuen eskualdaketan lortutako errentak bi zerga horietan kalkulatzearren 2017an [...]
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren Foru Arauak aldatzekoa, langileek enpresan parte hartzea bultzatzeko. [...]
2017ko zerga egutegia [...]
25/2016 FORU DEKRETUA finantza-kontu jakin batzuen titulartasuna edo kontrola duten pertsonen zerga egoitza identifikatzeko eta kontu horiei buruz informatzeko betebeharra ezartzen duena [...]
Azaroaren 25eko OFP/1823/2016 Agindua, 2017. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide erraztuko moduluak garatzen dituena [...]
Orrialdea: [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10
S04 Basic  S04 Basic
2006 © Copyright AFER Asesoramiento Empresarial S.L. Eskubide guztiak babestuak.  - Legezko Oharra