Berriak  [ Inprimatu Inprimatu ]
Babes sozialeko presako neurriko eta lan-eguneko|jardunaldiko eskasia laboralaren kontrako borrokako, martxoaren 8ko, 8/2019 Errege-Dekretu-Lege [...]
Tratu-berdintasunaren bermerako presako neurriko eta emakumeen arteko aukeretako|abaguneetako eta enpleguan|erabileran eta okupazioan gizonetako, martxoaren 1eko, 6/2019 errege-dekretu-Lege. [...]
2.019 Zerga Egutegia [...]
MATERIA SOZIALEKO PRESAKO NEURRIKO 28/2018 ERREGE-DEKRETU, LABORALA ETA ENPLEGUA|ERABILERA [...]
2.019 gutxieneko soldata Interprofesionala [...]
2/2017 Foru Dekretu-Araua, martxoaren 28koa, hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga aldatzen duena [...]
2016ko errenta eta aberastasuna aitortzeko kanpaina [...]
2017ko Aurrekontu Berriak [...]
9/2009 Legea, urriaren 6koa, aitatasun iraupena luzatzeko jaiotza, adopzio edo harrera kasuetan [...]
Abenduaren 30eko 746/2016 errebalorizazio eta pentsio Pentsiodunen eta pentsio handitzen Gizarte Segurantza eta beste prestazio publikoen sistema osagarriak ekitaldirako 2017 Errege Dekretua [...]
742/2016 Errege Dekretua, abenduarean 30koa, 2017ko gutxieneko soldata ezarri [...]
2016ko abenduaren 20ko 28/2016 FORU DEKRETUA, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren erregelamenduak aldatzen dituena, eta ondare elementuen eskualdaketan lortutako errentak bi zerga horietan kalkulatzearren 2017an [...]
Orrialdea: [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10
S04 Basic  S04 Basic
2006 © Copyright AFER Asesoramiento Empresarial S.L. Eskubide guztiak babestuak.  - Legezko Oharra